2 ZŁ NG 1995 - 2014

PRAWNY ŚRODEK PŁATNICZY

(GN, NG, golden nordic, nordic gold, nordyckie złoto, "dwójki") – monety emitowane od kwietnia 1995 do kwietnia 2014 roku przez Narodowy Bank Polski. Monety bite były stemplem zwykłym. Są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. W 1995 roku monety bite były w miedzioniklu (CuNi). W roku 1996 zmieniono materiał na stop Nordic Gold, którego już nie zmieniono do końca emisji monet 2 złote w 2014 roku. Monety były kontynuacją nominałów 20 000 zł, które w wyniku denominacji zostały zastąpione aktualnym nominałem – 2 złote. Monetą 100. rocznica urodzin Jana Karskiego zakończono liczącą 260 monet kolekcję monet o tym nominale.

Monety 2 złote okolicznościowe pakowane były w tzw. woreczki mennicze. Na jeden, zalakowany przez NBP woreczek menniczy, przypadało 50 sztuk "dwójek".

Produkcja monet, sposób ich pakowania w worki, następnie sposób ich  przechowywania w workach powodują, że monety te obijają się o siebie. Bardzo często monety w zalakowanych workach w stanie menniczym (nieobiegowym) już noszą widoczne ślady obić, otarć, a zwłaszcza rys na awersie i rewersie.

Monety dwuzłotowe wydane zostały w 16 seriach:

Dzieje Złotego
Herby województw 
Historia Jazdy Polskiej 
Historia polskiej muzyki rozrywkowej
 
Historyczne Miasta w Polsce 
Miasta w Polsce
 
Polska droga do wolności 
Polscy Malarze XIX/XX wieku
 
Polscy Podróżnicy i Badacze
 
Polski Rok Obrzędowy
 
Poczet królów i książąt polskich
 
Polskie Kluby Piłkarskie
 
Polskie okręty
 
Wielkie Bitwy
 
Zabytki Kultury Materialnej w Polsce / Zabytki Rzeczypospolitej / Zamki i Pałace w Polsce

Zwierzęta Świata
 
oraz inne o tematach indywidualnych.